Bestillingsfrister tekstsider/redaksjonelle sider

Alltid senest kl 13.30, to virkedager før innrykk - bestill direkte til selger, eller til annonse@vl.no


Leveringsfrister/regler for ferdigmateriell (pdf)

- Alltid senest kl 10.00, én virkedag før avtalt innrykk

- Send trykklar PDF til dam@vl.no, med aktuell selger på kopi 

- Merk emnefelt i mailen med "Innrykksdato + kundenavn"


Leveringsfrister/regler når Vårt Land skal produsere annonsen

- For mindre annonser: Senest kl 13.30, to virdager før innrykk (samtidig med bestilling). 

- For større annonser som helsider: Senest 3 dager før innrykk

- Send ferdig korrekturlest tekst, høyoppløselige bilder og gjerne en grovskisse i Word-dokument til aktuelt selger (ev til annonse@vl.no når henvendelsen kommer samtidig med bestilling). 


Avbestilling- Siste mulighet for avbestilling er det samme som bookingfrist, kl 13.30, to virkedager før avtalt innrykksdato. Om avbestilling foreligger for sent, faktureres 50% av det avtalte beløp.