Bestillingsfrister tekstsider/redaksjonelle sider

Alltid senest kl 11.00, to virkedager før innrykk - bestill direkte til selger, eller til annonse@vl.no


Leveringsfrister/regler for ferdigmateriell (pdf)

- Alltid senest kl 15.00, to virkedager før avtalt innrykk

- Send trykklar PDF til dam@vl.no, med aktuell selger på kopi 

- Merk emnefelt i mailen med "Innrykksdato + kundenavn"


Leveringsfrister/regler når Vårt Land skal produsere annonsen

- For mindre annonser: Senest kl 11.00, to virdager før innrykk (samtidig med bestilling). 

- For større annonser som helsider: Senest 4 dager før innrykk

- Send ferdig korrekturlest tekst, høyoppløselige bilder og gjerne en grovskisse i Word-dokument til aktuell selger (ev til annonse@vl.no når henvendelsen kommer samtidig med bestilling). 

- Det tilkommer utformingstillegg fra kr 380 eks.mva og oppover, avhengig av annonsens størrelseAvbestilling- Siste mulighet for avbestilling er det samme som bookingfrist, kl 11.00 to virkedager før avtalt innrykksdato. Om avbestilling foreligger for sent, faktureres 50% av det avtalte beløp.


Digitale annonser

Selges fortrinnsvis for hele uker. Bookingfrist er tirsdagen før aktuell uke. Ferdigmateriellfrist er senest kl 10, torsdagen før aktuell publiseringsuke. Om VL skal lage digital annonse er materiellfrist tirsdag uken før publisering, og det tilkommer kr 750 eks.mva i utformingstillegg per annonseversjon


Innstikk

Det selges innstikk i avisen da fortrinnsvis et innstikk per utgivelsesdato. Innstikk planlegges i god tid, så kontakt aktuell selger i god tid for å høre om ledig på ønsket dato. Seneste bookingfrist er 7 virkedager før aktuell dato for innstikk. Seneste frist for å levere fysiske innstikk til Vårt Lands trykkerier er kl 10 to virkedager før aktuell dato for innstikk.