Fullskjerm

STREK er et reportasje- og fordypningsmagasin. STREK byr på veiledning og livsstøtte, blant annet i møte med utfordringer som klimakrise, tids- og kjøpepress, individualisme, troskriser, samlivsbrudd og sekularisering. Magasinet er økumenisk,og blant målene er å utfordre kirken til en gjenoppdagelse av sin dyphistorie, sine livskilder og sitt sentrum. Dette vil STREK gjøre ved hjelp av skarp magasinjournalistikk, utfordrende essays, humor og erfaringsbasert veiledning. Siden 2017 har STREK blitt utgitt av avisen Vårt Land; salg av annonser håndteres også av avisens annonseavdeling. I 2024 er opplaget på ca 4000 eks per utgave og lesertallet på ca 10.000

Utgivelsesplan/frister 2024: 

• Nr 1/2024: Utkommer 25/3. Bookingfrist 19/2. Levfrist annonse 26/2

• Nr2&3/2024 (dobbeltnr): Utkommer 8/7. Bookingfrist 3/6. Levfrist annonse 10/6

• Nr4/2024: Utkommer 14/10. Bookingfrist 9/9. Levfrist annonse 16/9

• Nr5/2024: Utkommer 16/12. Bookingfrist 11/11. Levfrist annonse 18/11